Přípravný minikurz

Týden 3

Týden 3

Tvoříme akční plán a jdeme vpřed

Co se naučíte v tomhle týdnu?

Bez akce se zkrátka nic nestane a nic se nezmění. Takže je na čase zjistit, jak udělat krok vpřed.  

VIdeo lekce: Jak se pohnout z místa

Všechno tohle, co jsme si za posledních pár dnů řekly, zůstane jenom skvělým návodem, jak změnit váš život k lepšímu, pokud se vy samy nezvednete a neuděláte první krok.

Jedině vy a nikdo jiný nemůže udělat tu změnu a to rozhodnutí. Máte všechno, co k tomu potřebujete, ale teď je ten čas, kdy musíte vstát a začít ve vašem každodenním životě dělat a trénovat všechno to, co jsme se tady naučily.